Bạn muốn biết

Danh sách ngân hàng IGO chấp nhận thanh toán

Danh sách ngân hàng IGO chấp nhận thanh toán

Quý khách hàng có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản trực tiếp tại Ngân hàng, tại cột ATM hoặc Internet Banking vào một trong những Tài khoản ngân hàng sau đây:

Hướng dẫn thuê Wifi 4G quốc tế IGO Yogofi

Hướng dẫn thuê Wifi 4G quốc tế IGO Yogofi

Để thuê Wifi 4G quốc tế IGO Yogofi sử dụng khi đi nước ngoài, Quý khách có thể thực hiện bằng một trong những cách sau:

Hướng dẫn mua bộ phát Wifi 4G quốc tế IGO Yogofi

Hướng dẫn mua bộ phát Wifi 4G quốc tế IGO Yogofi

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho Quý khách hàng trên toàn quốc, IGO chấp nhận nhiều hình thức đặt hàng và phương thức thanh toán để Quý khách dễ dàng lựa chọn.

Hướng dẫn mua data quốc tế

Hướng dẫn mua data quốc tế

Trong trường hợp Quý khách đang sở hữu bộ phát Wifi 4G quốc tế IGO Yogofi, khi đi nước ngoài, Quý khách cần đặt mua data quốc tế để sử dụng trong hành trình của mình.

local_phone