Danh sách ngân hàng IGO chấp nhận thanh toán

Quý khách hàng có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản trực tiếp tại Ngân hàng, tại cột ATM hoặc Internet Banking vào một trong những Tài khoản ngân hàng sau đây của IGO.

 

Nội dung chuyển khoản: Thanh toán tiền thuê Wifi - [Tên người mua]

 

   1   vietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcom Bank 
Tên tài khoản: MAI THỊ THẢO
Số tài khoản: 0171003456307
Chi nhánh: Tây Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
   2 techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcom Bank
Tên tài khoản: MAI THỊ THẢO
Số tài khoản: 19033281694010
Chi nhánh: Hồ Chí Minh
3 ngân hàng acb Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB
Tên tài khoản: MAI THỊ THẢO
Số tài khoản: 42057169
Chi nhánh: Hồ Chí Minh
4 ngân hàng bidv Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV
Tên tài khoản: MAI THỊ THẢO
Số tài khoản: 31710000126603
Chi nhánh: Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
5 vietink bank Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - Vietin Bank
Tên tài khoản: MAI THỊ THẢO
Số tài khoản: 106869156989
Chi nhánh: 8, TP. Hồ Chí Minh
     
6 eximbank Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Exim Bank
Tên tài khoản: MAI THỊ THẢO
Số tài khoản: 220110101000101
Chi nhánh: Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh
7 agribank Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam – Agribank
Tên tài khoản: MAI THỊ THẢO
Số tài khoản: 1702205286039
Chi nhánh: 8, TP. Hồ Chí Minh

 

 


local_phone