Danh sách ngân hàng IGO chấp nhận thanh toánNgày đăng: 19/10/2021

Quý khách hàng có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản trực tiếp tại Ngân hàng, tại cột ATM hoặc Internet Banking vào một trong những Tài khoản ngân hàng sau đây của IGO.

 

Nội dung chuyển khoản: Thanh toán tiền thuê Wifi - [Tên người mua]

 

1 vietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcom Bank 
Tên tài khoản: MAI THỊ THẢO
Số tài khoản: 0171003456307
Chi nhánh: Tây Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
2 techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcom Bank
Tên tài khoản: MAI THỊ THẢO
Số tài khoản: 19033281694010
Chi nhánh: Hồ Chí Minh
3 ngân hàng acb Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB
Tên tài khoản: MAI THỊ THẢO
Số tài khoản: 42057169
Chi nhánh: Hồ Chí Minh

 

 


local_phone